Kuruluş yılı 1972 olan S.S. Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin resmi tescil tarihi
10.01.1973 tür.
Kuruluşunda ortaklarımıza zeytin işleme hizmeti veren kooperatifimiz 1974 yılında Kırıkkale
Marka ilç çelik baskı zeytin işleme makinasını kurarak deneme üretimine başlamıştır. Tam kapasite
olarak 1975 yılında üretime geçmiştir. 1987 yılında mevcut kapasinenin yetersiz gelmesi sebebiyle
mevcut çelik baskı sistemine ek bir çelik baskı sistemi kurularak kapasite arttırımına gidilmiştir.
1997 yılında kooperatifimizde mevcut olan makinalar gelişen teknolojinin gerisinde kaldığı
için İtalyan Markası olan Rapanelli kontinü sisteme geçiş yapılarak hem teknolojiye ayak uydurmuş
hemde kapasitesini arttırmıştır. Ayrıca faaliyet alanını genişletme çalışmaları sürecinde ihtiyaç olarak
görülen 40 Tonluk mekanik tartı sistemi kurularak hizmete sunulmuştur.
2003 yılında hayvancılığın gelişmeye başlamasıyla ortkalarımızın büyük baş hayvanlarını
besleme için kendi yetiştirdikleri tahıl mahsülünü işlemek üzere ezme ve kırma makine ve ekipmanları
alınarak hizmete sunulmuştur.
2005 yılında süt toplama merkezi inşaa edilerek 5 ton kapasiteli süt soğutma tankı kurulmuş
ve ortaklarımızın sütleri bu merkezde toplanarak üretici firmalara satışı sağlanmıştır. Yine aynı yıl
içerisinde büyükbaş hayvanların ihtiyacı olan yem gerekli firmalardan tedarik edilmek suretiyle
kooperatifimiz hizmet alanını genişletmiştir.
2007 yılında fabrikamız kapasite arttırımına giderek mevcut 40 ton/gün olan kapasitesini ek
kontinü sistemi kurarak 80 ton/gün ‘lük kapasiteye çıkarmış olup rehabilitasyon çalışmaları
kapsamında mevcut binaya ek bir bina ve çevre düzenlemesi yapılmıştır.
2008 yılında Traktör ve ekipmanları alınarak ortaklarımıza balya bağlama, mısır dikme, mısır
biçme ve çapalama hizmetleri verilmeye başlanarak hizmet alanının genişletmiştir.
2010 yılında süt toplama merkezi ve 40 tonluk mekanik kantar sistemi bilgisayarlı sisteme
dönüştürülmesi ve idari binaların düzenlenmesiye hizmet kalitesini arttıran kooperatifimiz 2012
yılında köyümüzün ismi olan PITIRELİ adı altında maraka başvurusunda bulunmuş ve tescil ettirmiştir.
Geçen bu süreç içerisinde ortak sayısını 210’ a çıkaran kooperatifimiz, gelişme süreci
içerisinde ortaklarımızın ürünlerini ambalajlayarak iç piyasaya girmeyi hedeflemektedir.